Välkommen - Wellcome

Hej Cool


Känn dig Varmt  Välkommen Hjärta

 

Min passion för att måla så väl som upplevelser av naturen och mänskliga utvecklingsprocesser, dess kraft, sårbarhet, ömhet, styrka, mystik, skönhet, värme, kyla, förändring, hopp och inte minst färgerna och deras olika nyanser lever med i mitt måleri likt naturens växande och årstidernas växlingar.

 

Att fånga själva livskänslan, att känna att vi lever och att det finns möjligheter, ger mig en känsla av tacksamhet och magi som kommer till uttryck i mitt skapande.

 

Det är min innerliga önskan att mitt bildspråk kan fungera likt en budbärare som inspirerar, väcker känslor, associationer, utvecklar samspel och inre dialog med betraktaren"I förbindelse med källan till allt levererar Christin Ohlin; sign Kin  helheten i hennes fantastiska målningar. Maskulin, feminin, element, födelse och död, den gudomliga källan och människans varelse".
Wictoria Persson, Sverige. Grundare av Clear Balance.

 

Välkommen att höra av digom du har frågor eller undrar över något Hi Ler

Feel Warm Welcome Hjärta

 

My passion for painting as well as experiences of nature and human development processes, its power, vulnerability, tenderness, strength, mystery, beauty, warmth, cold, change, hope and not least the colors and their different nuances live in my painting like nature's growing and seasonal changes.

 

Capturing the very feeling of life, feeling that we live and there are opportunities, gives me a sense of gratitude and magic that is expressed in my creation.

 

It is my heartfelt desire that my imagery can function like a messenger who inspires, awakens emotions, associations, develops interaction and inner dialogue with the viewer

 

"Connected with the source of everything, Christin Ohlin, Sign Kin  delivers the wholeness in her fabulous paintings. Masculine, Feminine, The Elements, The Birth and Death, the Divine Source and the Human being".
Wictoria Persson, Sweden. Founder of Clear Balance."

 


Welcome to hear from you if you have questions or wonder about anything

I am a member of the Swedish Artist Association
and  
Im a member in Bildupphovsrätt  http://bildupphovsratt.se/en#

Allt hänger ihop och där är jag
Everything is connected and there I am

Hör gärna av dig om du har frågor eller undrar över något Ler

Varma hälsningarHjärta

Christin Ohlin

Bildterapeut &  Bildkonstnär

Medlem i Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter

Medlem i Svenska konstnärsförbundet

Medlem i Bildupphovsrätt

Art of  VEDA
https://www.artofveda.com/konst/konstnarer/sodra-sverige/christin-ohlin/

www.christinohlin.se

Skype: chriohlis