Välkommen - Wellcome

Hej Cool


Känn dig Varmt  Välkommen Hjärta

På den här sidan kan du se mina målningar dels i ett bildspel och vill du se närmare på någon så
klickar du på  bilden under. Varje målning  kan alltså ses var för sig, där finns också text info om
respektive

Texten på svenska kan  även läsas på engelska, vilken följer under den svenska

Jag håller på att  lägga upp den här sidan om min konst
Har inte arbetat med digitala bilder  eller websidor tidigare, så jag lär mig  bådadera  Eftersom jag har mina målningar dokumenterade på dia må jag  konvertera dem för digitalt ändamål och det är tidskrävande 

Tack för din förståelse

Jag ar medlem i Svenska Konstnärsförbundet
och
Jag ar medlem i Bildkonst Upphovsrätt i Sverige


Hello Cool
Feel Warm Welcome Hjärta

On this page you can see my paintings in a slide show and you want to see closer on someone
Click on the image below. Each painting can thus be seen separately. There are also text info about each

The text in Swedish can also be read in English, which follows the Swedish

I`am about to post this page on my art
Have not worked with digital images or web pages before, so I learn both 
Because I have my paintings documented in dia I may convert them to digital purposes and it is time consuming

Thanks for your understanding

I am a member of the Swedish Artist Association
and  
Im a member in Bildupphovsrätt  //bildupphovsratt.se/en#